Insomnia and how I dealt with it / Как се справих с Инсомнията

(За превод на Български – вижте надолу)

sunset

There was a time a couple of years back when I could not sleep. This certain period extended to almost three months and was very challenging –  both physically and mentally. Now the people who know me well and read this would not quite believe as they never heard about this from me and it is understandable – I was still trying to live a normal life as much as that was possible.

Here is what was normal back then: tired as hell I would go to bed and toss and turn for a couple of hours.. then finally some sleep would come – for let’s say two hours – and then the wide-awake time would resume. What I did? I sat patiently in bed watching over my blissfully snoozing back then new boyfriend. It was some consolation but not enough to be and feel normal.

I stopped drinking coffee. Still no change. I tried to get myself to sleep earlier or even later – same effect, i.e. none. Eventually I got to a stage where I was feeling so weak that I went to a herbal doctor to check me up. She prescribed some super expensive syrup (which I didn’t buy) and – surprisingly – bees milk and pollen. I would lie if I say that it didn’t have an effect. It did but it was only on my energy levels. Yes, I felt somewhat livelier but still sleep-deprived. And those crazy bags under my eyes were making me feel horrible.

I am sure you are more than curious by now to know what happened, what helped me and how I overcame this difficult time. This chapter took place during the summer back in 2013. I was in the beginning of my yoga journey and there was definitely things to get through internally. In hindsight, I can safely say that I am more than certain this was an essential cleaning process – painful but needed to proceed with my life fresh. How I did that? You may have guessed – more yoga. More meditation. More delving into what I Am. More patience and the conviction that it would very soon be all okay. More than okay.

 

Преди няколко години преминах през период, в който не можех да спя. Този период достигна около три месеца и бе неприятно предизвикателство – както физически, така и психически. Много от близките ми хора, четейки това ще се зачудят кога ли се е случило това, тъй като почти никой не знаеше. Разбираемо – въпреки всичко се опитвах да водя нормален живот, доколкото бе възможно.

Ето какво бе „нормалното“ тогава: лягах си навреме супер изморена и се започваше едно въртене наляво-надясно за няколко часа… по някое време най-сетне заспивах за около 2 часа, след което будуването започваше наново. Какво правех? Ами стоях си мирно в леглото и наблюдавах сладко спящия ми приятел. Беше ми хубаво за него, но не достатъчно хубаво, че да се чувствам нормално.

Спрях кафето. Никаква разлика. Започнах да си лягам по-рано с надежда това да помогне – без ефект. В крайна сметка стигнах до момент, в който се чувствах толкова слаба, че се принудих да отида при хомеопатична лекарка. Предписа ми някакви скъпи сиропи (които нямах намерение да закупувам) и – изненадващо – пчелно млечице на ампули. Купих си го и ще излъжа, ако кажа, че нямаше ефект. Имаше, но предимно върху енергичността ми – почувствах се малко по-жива, но все така ненаспана. А торбичките под очите ми вече нямаха край.

Сигурно съм, че вече ви е много любопитно да узнаете какво се случи накрая, какво ми помогна и как преминах през това трудно време. Важно е да отбележа, че тази не особено позитивна глава от живота ми се случи през лятото на 2013 година. Бях в началото на своята йога практика и определено имаше много неща, които да преодолея вътре в себе си. Поглеждайки назад, мога сигурно да кажа, че това бе период на силно необходимо прочистване – болезнено, трудно, но много необходимо, за да мога да продължа живота си напред. Как? Може би отгатнахте – с още повече йога. С повече медитация. С повече опознаване и осъзнаване на това, което СЪМ. С повече търпение и знанието, че много скоро всичко ще е окей. Повече от окей.


Post Your Thoughts