Category: Uncategorized

A letter to a year past / Писмо до една изминала година

A letter to a year past / Писмо до една изминала година

(За Български - вижте надолу) A Letter to a year past 2016,…

Защо харесвам София?

Защо харесвам София?

Откровено казано, ако ми бяхте казали преди 5 години, че по своя…